tirsdag 14. september 2010

Hvorfor surrogatendepunkter ikke er godt nok.


Her har vi historien om rosiglitazon (Avandia). Hvorfor surrogatendepunkter ikke er godt nok. Til bruk i undervisning om forskningsmetode, for eksempel.
Licensing drugs for diabetes

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar