onsdag 17. januar 2018

Farvel til ElverumJeg har de siste syv årene hatt en veldig morsom bijobb på Elverum som underviser i sykdomslære, patologi og fysiologi for sykepleierstudenter i grunnutdannelsen. Undervisningen har delvis foregått som nettforelesninger, delvis som studentaktiv auditorieundervisning. Pensum har hele tiden vært Gyldendal sin 37 grader-serie. Vi har sett behovet for å lage en forenklet introduksjon til teksten i disse bøkene, min rolle har vært å bidra til oversikt, sammenheng og motivasjon.

Dette har vært en stimulerende og morsom jobb, har fått mange fine turer til Elverum både fra Tynset og Gjøvik. Avslutter engasjementet nå i 2018 av geografiske årsaker, vi blir boende i København og reisen til Elverum fra Danmark er for lang. Det var imidlertid en fin dag i dag; var ferdig med patologitimene klokka tolv og rakk også en skitur i nyoppkjørte spor.

Skal forsøke å få reflektert litt over erfaringer med denne jobben og med nasjonal eksamen for sykepleierstudenter her etter hvert.

tirsdag 16. januar 2018

Ph.d.-sammenstillingen


Alle tre artiklene vi har planlagt å ha med i ph.d.-avhandlingen er nå akseptert, og det til og med før de tre årene med lønnsmidler er brukt opp! Jubler litt over det og bruker nå all tid jeg kan finne på å jobbe med kappedokumentet. Stryker litt, sletter litt. Skal se hvor langt jeg kan nå til 1. mars.

Familie og klinisk jobb gjør at det ikke er mulig å grave seg helt inn i datamaskinen, men det er nok egentlig sunt. Skal skrive litt mer om enkeltartiklene her senere.

mandag 4. desember 2017

Medisinlister i innkomstjournal

Torgeir Bruun Wyller i Geriatri (Gyldendal  2011)
"Siden journalskrivende lege ikke bare anfører legemidlene i journalen, men også på pasientens medisinkurve, er det åpenbart at legemiddellisten må være korrekt (eller endret med hensikt). Da er det ikke holdbart å bare skrive av medisinlisten fra forrige epikrise! Slik slendrian kan aldri godtas. Har man ikke pålitelig informasjon om hva pasienten faktisk bruker på tidspunktet for innleggelsen, må man ta de nødvendige forbehold og sikre at ajourført informasjon kommer så raskt som mulig, f.eks. fra pårørende eller hjemmesykepleien"


onsdag 25. oktober 2017

Karbohydrater og fett

Leser: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28985039

"The struggle to find the best diet for weight management has largely failed, giving rise to an endless number of fad diets; this failure has merely taught us that amounts of specific macronutrients are of minor importance as long as a diet is taught with the enthusiasm and persistence to make individuals adhere to it"


tirsdag 4. juli 2017

Prevalence and predictors of irritable bowel syndrome in subjects with morbid obesityTverrsnittsstudien med Aker er ute hos BMC Obesity. Det har blitt en ærlig rapport som jeg gleder meg til å ha som første manuskript i ph.d.-avhandlingen.

https://bmcobes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40608-017-0159-z

onsdag 31. mai 2017

CRP og lavgradig inflammasjonEr fremdeles interessert i CRP.

Lest, enig ut fra det jeg vet i dag "selv om andre biomarkører teoretisk kan være bedre enn
CRP er CRP mest anvendelig klinisk på grunn av kjemisk stabilitet, ingen spesielle forhåndsregler ved prøvetaking, ganske lang halveringstid, ingen døgnvariasjon og betydelig evidens både fra epidemiologiske og intervensjonsstudier"


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21427600