torsdag 22. mars 2018

Utsikt og sammenskriving


Sammenskrivingen av ph.d.-avhandlingen er stort sett gjort med denne utsikten. Vi er i København, i Maersktårnets åttende etasje, og ser mot nord en grå dag i mars. Helt ute til venstre i horisonten er Grundvigskirken, ute til høyre er Rigshospitalet. Jeg ser ned på Panuminstituttet med det fargerike taket, trærne til venstre for Rigshospitalet er Fælledparken.
Min hovedarbeidsplass denne våren er Bispebjerg sykehus, som ligger nær Grundvigskirken, og fra et av de andre vinduene i Maersktårnet har jeg utsikt hjem til Nørrebro. Det er ti minutters sykkelavstand mellom de tre skrivebordene.

tirsdag 20. mars 2018

Artikkel 2: Evaluering av en dysbiosetest

Artikkel 2 ble publisert like før jul. Den handler om mikrobiomet, irritabel tarm-syndrom og fedme. Våre data tyder blant annet på at en ganske ny dysbiose-test ikke er en egnet diagnostisk test for irritabel tarm-syndrom.

Artikkelen finnes her:
http://www.tandfonline.com/eprint/ytz6BFnsnAfZviXUhHpS/full 

Artikkel 3: Endringer i tarmsymptomer under vekttap

Den tredje artikkelen til ph.d.-avhandlingen er publisert. Prosessen her gikk litt glattere enn med de to første, men det tok allikevel nesten 9 måneder fra innsending til publikasjon. Jeg synes det var gode kommentarer fra fagfellevurderer denne gangen, arbeidet med å ta hensyn til disse skjedde gjennom noen hektiske uker like før juleferien i 2017.

Artikkelen er åpent tilgjengelig her:

https://www.hindawi.com/journals/jobe/2018/3732753/

Historien her at pasienter med sykelig overvekt som går gjennom et ikke-kirurgisk vekttapsprogram også får mindre tarmsymptomer etter intervensjonen. Hvorfor skjer dette?

onsdag 17. januar 2018

Farvel til ElverumJeg har de siste syv årene hatt en veldig morsom bijobb på Elverum som underviser i sykdomslære, patologi og fysiologi for sykepleierstudenter i grunnutdannelsen. Undervisningen har delvis foregått som nettforelesninger, delvis som studentaktiv auditorieundervisning. Pensum har hele tiden vært Gyldendal sin 37 grader-serie. Vi har sett behovet for å lage en forenklet introduksjon til teksten i disse bøkene, min rolle har vært å bidra til oversikt, sammenheng og motivasjon.

Dette har vært en stimulerende og morsom jobb, har fått mange fine turer til Elverum både fra Tynset og Gjøvik. Avslutter engasjementet nå i 2018 av geografiske årsaker, vi blir boende i København og reisen til Elverum fra Danmark er for lang. Det var imidlertid en fin dag i dag; var ferdig med patologitimene klokka tolv og rakk også en skitur i nyoppkjørte spor.

Skal forsøke å få reflektert litt over erfaringer med denne jobben og med nasjonal eksamen for sykepleierstudenter her etter hvert.

tirsdag 16. januar 2018

Ph.d.-sammenstillingen


Alle tre artiklene vi har planlagt å ha med i ph.d.-avhandlingen er nå akseptert, og det til og med før de tre årene med lønnsmidler er brukt opp! Jubler litt over det og bruker nå all tid jeg kan finne på å jobbe med kappedokumentet. Stryker litt, sletter litt. Skal se hvor langt jeg kan nå til 1. mars.

Familie og klinisk jobb gjør at det ikke er mulig å grave seg helt inn i datamaskinen, men det er nok egentlig sunt. Skal skrive litt mer om enkeltartiklene her senere.

mandag 4. desember 2017

Medisinlister i innkomstjournal

Torgeir Bruun Wyller i Geriatri (Gyldendal  2011)
"Siden journalskrivende lege ikke bare anfører legemidlene i journalen, men også på pasientens medisinkurve, er det åpenbart at legemiddellisten må være korrekt (eller endret med hensikt). Da er det ikke holdbart å bare skrive av medisinlisten fra forrige epikrise! Slik slendrian kan aldri godtas. Har man ikke pålitelig informasjon om hva pasienten faktisk bruker på tidspunktet for innleggelsen, må man ta de nødvendige forbehold og sikre at ajourført informasjon kommer så raskt som mulig, f.eks. fra pårørende eller hjemmesykepleien"