onsdag 25. oktober 2017

Karbohydrater og fett

Leser: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28985039

"The struggle to find the best diet for weight management has largely failed, giving rise to an endless number of fad diets; this failure has merely taught us that amounts of specific macronutrients are of minor importance as long as a diet is taught with the enthusiasm and persistence to make individuals adhere to it"


tirsdag 4. juli 2017

Prevalence and predictors of irritable bowel syndrome in subjects with morbid obesityTverrsnittsstudien med Aker er ute hos BMC Obesity. Det har blitt en ærlig rapport som jeg gleder meg til å ha som første manuskript i ph.d.-avhandlingen.

https://bmcobes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40608-017-0159-z

onsdag 31. mai 2017

CRP og lavgradig inflammasjonEr fremdeles interessert i CRP.

Lest, enig ut fra det jeg vet i dag "selv om andre biomarkører teoretisk kan være bedre enn
CRP er CRP mest anvendelig klinisk på grunn av kjemisk stabilitet, ingen spesielle forhåndsregler ved prøvetaking, ganske lang halveringstid, ingen døgnvariasjon og betydelig evidens både fra epidemiologiske og intervensjonsstudier"


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21427600

tirsdag 18. april 2017

35 år


Fyller snart 35, har lyst til å feire begivenheten med å gjenåpne denne bloggen.

Langspurt


Er usikker på hvor mange måneder det kommer til å ta, men dette dokumentet skal først bli mye lengre og så mye kortere (og forhåpentligvis bedre) - skal forsøke å legge ut noen høydepunkter her underveis.

En sønn med fragilt X-syndrom og alt for mye reising har holdt meg vekk fra internett og full arbeidstid, men nå etter påsken 2017 ser det ut som om jeg kan komme tilbake i normalt tempo igjen. Hei om noen av dere fortsatt følger denne bloggen!

torsdag 14. mai 2015

Pegasus

Hade en del inklusjon og studiekontroller til Pegasus-studien i 2011-2013. Til sammen var det 21.162 pasienter som ble randomisert på 1161 sentre i 31 land. Pasientene som ble inkludert hadde litt ekstra risiko sammenliknet med gjennomsnittspasienten med hjerteinfarkt, ofte alder over 65 eller diabetes.

Nå er publikasjonen her: Effekt av Brilique/Ticagrelor 1-3 år etter hjerteinfarktet sammenliknet med placebo. NNT 250 pr. år for å unngå primærendepunktet (hjerteinfarkt, hjerneslag eller hjertedød)
Ikke effekt på totalmortalitet, men mer lovende tall angående totalmortalitet for 60 mg enn for 90 mg Ticagrelor.

Leses her:
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1500857