tirsdag 1. desember 2009

EBD : Evidensbasert diagnostikkDe gangene i høst jeg har fått anledning til å ha innlegg om et fritt valgt medisinsk tema har jeg valgt klinisk epidemiologi.

Ofte får jeg inntrykk av at pasienter, pårørende og en del helsepersonell tenker som om tester er absolutte : Er testen positiv betyr det at pasienten har sykdommen, er testen negativ betyr det at pasienten ikke har sykdommen.

I virkeligheten er både radiologi, laboratoriediagnostikk, mikrobiologi, anamnese og klinisk undersøkelse tester med begrenset presisjon. Sensitivitet og spesifisitet er nok begrepene som brukes mest om testers kvalitet. Jeg har i høst hypa LR, likelihood ratio litt. Det begrepet har noen fordeler når vi skal vurdere hvilke tester som bør gjøres på en pasient vi ikke vet hva feiler. Mye av det vi sysler med når vi driver med diagnostikk kan beskrives som Bayesiansk statistikk

Kanskje dukker jeg opp med noen mer konkrete eksempler her i løpet av vinteren. Det er mye spennende som publiseres om klinisk epidemiologi, blant annet har BMJ en serie der det dukker opp ting i ny og ne. De siste bokmerkene mine om diagnostikk vil alltid ligge på Delicious


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar