onsdag 9. desember 2009

Hjerneslag, profylakse (medrep 09 3.1)Sekundærprofylakse :
Etter et TIA eller hjerneslag : God blodtrykksbehandling, et statin og platehemmende behandling. Sannsynligvis både ASA og Persantin Retard hos de fleste, noen vil dog ikke tolerere det. Warfarin hos pasienter med atrieflimmer som har hatt hjerneslag.

Primærprofylakse :
Hos pasienter med atrieflimmer kan CHADS2-skåren bestemme hva slags hjerneslagforebyggende behandling som bør gis.


CHADS 2:
Congestive / hjertesvikt
1 poeng

Hypertensjon / høyt blodtrykk
1 poeng

Alder over eller lik 75
1 poeng

Diabetes
1 poeng

Sekundærprevensjon, tidligere slag eller TIA
2 poeng

CHADS 2 eller større : Warfarin, INR 2.0-3.0
CHADS 1 : Warfarin eller ASA, individuell vurdering
CHADS 0 : Ingen antikoagulasjonsbehandling

Forebyggende behandling er også livsstil, kosthold, røykeslutt, god blodtrykkskontroll, kolesterolsenking etcetera hos pasienter med aterosklerose eller fare for aterosklerose. Det ble laget offisielle retningslinjer i første halvdel av 2009. Framinghamaktige tabeller finnes i denne brosjyren, som også var vedlegg til Tidsskriftet.


Kilde : NEL, OHCM, seminar om slag fra Lancet

(og igjen : Kommenter mer enn gjerne upresisheter)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar