fredag 20. november 2009

Hjerneslag (medrep 09 3.0)

Apoplexi skyldes infarkter (80%) og blødninger (15%) Det er slett ikke klinisk selvsagt hva som er blødning og hva som er infarkt. Pasienten må undersøkes så raskt som mulig for å finne årsaken. CT er egnet til å utelukke blødning. Pasienten bør skåres med GCS og NIHSS

En lett tilgjengelig kilde til noe av det jeg skriver om her er Tidsskriftets podkast nummer 21/2009

Hjerneslag har blitt en mer akutt sykdom.
Hvis en kommer raskt til hos en pasient med hjerneinfarkt kan blodproppen løses opp med intravenøs trombolytisk behandling. Dette kan gis inntil 3 eller 4,5 timer etter symptomdebuten. Derfor er det viktig å spørre raskt om når symptomene startet, og å organisere ting fort dersom det er mulig å nå til sykehus innen fristen i de lokale retningslinjene.

Dette betyr et drastisk skifte i hvordan slag bør håndteres : Fra å være en sykdom det ikke har hastet med å få til behandling blir det nå en sykdom det haster med, som ved hjerteinfarkt - dersom slaget er stort nok, pasienten er under 80 år og ikke står på Marevan - men alle kontraindikasjonene er det kanskje ikke pedagogisk å snakke for mye om når personale på sykehjem og pensjonister flest skal fortelles om ny type håndtering.

Platehemmerne.
Så den perorale behandlingen : Alle med TIA/hjerneinfarkt skal ha 300 mg ASA. OHCM og en del andre kilder sier at 300 mg ASA kan gis før CT hvis ikke du har sterk mistanke om at det er blødninger. Hvis CT bekrefter ischemi sier gjennomsnittskilden Persantin retard i tillegg. Mens Plavix bare har indikasjon dersom pasienten ikke tåler ASA.


På litt sikt.

Mange kilder sier at å komme til en slagenhet som har erfaring med slag er vel så viktig (viktigere?) enn medikamentene. Systematisk gjenopptrening som starter tidlig er vesentlig.

Ved utskrivelse skal de fleste ha kombinasjonsbehandling ASA/Persantin, kanskje praktisk løst ved å gi Asasantin
Grovt sagt skal blodtrykk ikke behandles akutt, men på lang sikt er god blodtrykksbehandling viktigste sekundærprofylakse.

På Clinical Evidence sorteres trombolysebehandling under Trade off between benefits and harms - samme sted som systemisk antikoagulasjon (lavmolekylært heparin og heparin) mens Aspirin er eneste behandling under Beneficial - dog med liten effektstørrelse akutt så vidt jeg kan se. Her ville det vært svært interessant å nærlese evidensen. Hvis jeg brekker et ben og må holde meg hjemme står det høyt på lista. Hvis ikke får jeg klare meg med de gode sammendragene andre har laget.

Kilder : Clinical Evidence, Ullevåls metodebok, OHCM, Sykdomslære, lokale prosedyrer

PS : Som vanlig, hvis du finner ting som bør rettes, nevn det gjerne i kommentarfeltet. Som tidligere medrep-tekster er denne for min egen læring og inneholder garantert upresisheter, så bruk kildene jeg har brukt (alle anbefales sterkt), ikke denne teksten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar