tirsdag 12. mai 2009

medrep09 0.0 : Repetisjon før turnus

trelaereboker.jpg

Jeg kommer til å dra i gang repetisjonen fram mot turnusstart nå i den siste delen av pappapermen. Sannsynligvis vil jeg legge en del av det jeg gjør åpent ut på bloggen, drømmen ville være å få litt diskusjon rundt temaene, som en slags asynkron, løs kollokviegruppe.

Dette er aller første forsøk på å åpne opp leseuker, så annonserer det ikke og regner ikke med noe diskusjon - men vil noen slenge seg med i kommentarfeltet hadde det vært veldig gøy.

Input
Kildene jeg kommer til å bruke er

- Allmennmedisin, boka til Hunskår

- NEL, www.legehandboka.no

- Oxford Handbook of Clinical Medicine

- Legemiddelhåndboka, www.legemiddelhandboka.no

- Medicinsk kompendium

- Smittevernhåndboka og annet fra www.fhi.no

- Av og til litt andre bøker og artikler


I tillegg fortsetter jeg nok i denne perioden å følge favoritter som

- Lancet

- Richard Lehmans Journal Blog, BMJ

- Medical matters på BBC radio 4


Output

Output fra arbeidet blir først og fremst å få på plass igjen i hodet det jeg kunne i fjor vår ved avgangseksamen på UiO. Noe av det jeg leser vil sikkert være til nytte som grunnmateriale for forelesninger til sykepleierstudentene mine.

Dessuten blir det oppdateringer

- Her på bloggen medisiner.blogspot.com

- Kanskje av og til på wikipedia hvis jeg ser klart noen endringer som ville være til det bedre


Det ville vært moro å få til noe som dette hvert år.. får se hva som skjer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar