onsdag 13. mai 2009

Jernfysiologien (medrep09 1.1)

jernfysiologien_10.jpg

I god Oslo96-ånd starter jeg med fysiologien. Kommer til å legge ut skisser av hvordan jeg ville ha tegna dette på tavla.. til støtte for meg selv, mange mellompoenger mangler jo her.

Det er en liten del av jernet vi får i oss i kosten som tas opp - anbefalt inntak er 10mg for menn, 15mg for kvinner i fertil alder. Hem-jern, fra kjøtt tas lettest opp. Ikke hem-jern blir tatt opp i varierende grad avhengig av andre matvarer i måltidet. Vitamin C og kjøttfaktor stimulerer opptak, kaffe, te og rabarbra hemmer opptak.

Et nytt hormon har dukket opp siden Guyton fant på hvordan han skulle beskrive jernopptaket. Hepcidin secerneres fra lever ved høy transferrinmetning, funksjonen er å hemme jerneksporten fra enterocyttene. Virkningsmekanismen i enterocyttene er en av de klassiske som beskrives i cellebiologien, hepcidin binder seg til eksportproteinet for jern og internaliserer det. Ved hemokromatose ligger problemet oftest i genet for protein HFE, som vanligvis er en del av kaskaden som aktiverer hepcidin.

Flowen av jern i kroppen går via transferrin som frakter jern rundt i plasma - vanligvis er metningen omkring 30%. Tilførsel av jern til den sirkulerende poolen kommer fra lageret, mye som ferritin i lever, fra de nedbrutte erytrocyttene og fra opptaket tarmen.

Kilder til dette : Borch-Iohnsen mfl i Tidsskriftet nr. 9 2009, Guyton, Menneskekroppen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar