onsdag 13. mai 2009

Jernprøvene (medrep09 1.2)

jernprøvene.jpg

Jernprøvene - litt med harelabb og ser du feil vil jeg veldig gjerne høre om dem i kommentarfeltet.

Hovedhistorien er vel ca sånn : Ved jernmangel er ferritin prøven som gir mest info, men man skal være obs på at ferritin er et akuttfaseprotein og kan bli falskt negativ ved betennelse. Av andre prøver ved jernmangel forventer man også høy TIBC og lav serumjern, noe som gir lav transferrinmetning, men dette er mindre pålitelig.

Beste prøve ved mistanke om jernoverskudd er transferrinmetning, som regnes ut ved å bruke TIBC og s-Fe (Fastende prøve).

Enkeltprøvene som brukes for å regne ut transferrinmetninga er TIBC og s-Fe. Spesielt interesserte kan jo også kikke på dem separat, da vil høy s-Fe tyde på jernoverskudd eller noe i hemolysegata, mens lavt serumjern finnes ved jernmangel, men også ved anemi som følge av kronisk sykdom.

TIBC derimot vil være høy ved jernmangel, men lav ved kronisk sykdom, hemolyse og hemokromatose, altså helt invers til ferritin. TIBC har til og med det motsatte problemet med akuttfase : TIBC er ofte lav ved akuttfase.

Og så er graviditet en ting det fort blir rot med.. Hb faller naturlig i svangerskapet, særlig i adre trimester. Ferritin faller også normalt, slik at måling etter første trimester har liten verdi, men kan dessuten som nevnt over være falskt forhøyet ved infeksjon.
Allmennmedisinboka skriver at s-ferritin under 15-20 mg/l i første trimester kanskje bør medføre anbefaling om jerntilskudd, 75mg, utenom måltid. Hvis Hb ikke stiger i løpet av et par uker med jernbehandling foreligger ingen jernanemi, og jerntilskudd kan derfor stoppes.

(Kilder til dette : OHCM, Medicinsk kompendium, Allmennmedisin)

1 kommentar:

  1. Kommenterer meg selv når jeg oppdaga dette : Ser ut som om det er kaos i punkt 3 på kladdearket.
    Ser ut som om TIBC er omlag 25 ganger transferrin for eksempel ut fra denne kilden.
    Må ved leilighet sjekke ut hvor jeg har dette fra, hvordan dette ble feil. Brukes transferrinbegrepet om flere ulike ting?
    http://www.helse-forde.no/lmbb/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=4472&category.ID=792

    SvarSlett