søndag 12. april 2009

Statiner hos dialysepasienter

lodproveskjema.jpg


Rosuvastatin senker LDL og CRP, men monner ikke på mengden infarkter og hjerneslag hos dialysepasienter, viste AURORA-studien, publisert like før påsken.
http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/360/14/1395

Tidligere har lignende resultater blitt rapportert om statinbruk hos pasienter med systolisk hjertesvikt : CORONA-studien viste for eksempel ingen signifikant forskjell mellom gruppen med eller uten statin når det gjaldt dødsfall av hjerteårsaker. Også i CORONA, som forøvrig hadde Rikshospitalets Kjekshus som førsteforfatter så man endringer i de bløte endepunktene LDL og CRP.
http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/357/22/2248

Det er fristende å tenke seg to typer generell lærdom fra dette :

1 ) Effekt på bløte endepunkter som LDL og CRP betyr slett ikke nødvendgivis effekt på harde endepunkter

2 ) Kanskje kan man tillate seg å en tommelfingerregel om at ved langtkommet hjerte- og nyresvikt monner det ikke med statiner?


En lett tilgjengelig, mer skikkelig drøfting av dette er kommentarartikkelen i samme nummer av NEJM : Statiner er trygge å gi både ved hjertesvikt og dialysekrevende nyresvikt, men fordelene er sannsynligvis veldig små om det er noen.
http://content.nejm.org/cgi/content/full/360/14/1455

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar