tirsdag 26. mai 2009

ADH og tørste (medrep09 2.1)

ecv regulering.jpg


Et studentspørsmål vekka behovet for å få rydda opp i hodet rundt reguleringa av ekstracellulærvæske i kroppen. Fant fram Guyton igjen : Osmolariteten er i praksis stort sett avhengig av Na+-konsentrasjonen. Den reguleres ved to mekanismer, ADH og tørste, som stort sett stimuleres av de samme faktorene. Et av systemene holder for å opprettholde riktig regulering.

Også fint å få repetert forskjellen på ADH-systemet og RAAS-systemet : ADH har betydning for konsentrasjonen av Na+, RAAS for mengden Na+ og dermed væskemengden i kroppen - ved RAAS-påvirkning vil væske følge Na+ og vi får ikke osmolaritetsendring med mindre det er ekstreme situasjoner som Addison, mens ADH justerer osmolariteten i urinen og dermed i kroppen.

Kilde : Guyton

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar