søndag 19. august 2012

Nettkurs


Noen av kursene i spesialistutdanningen tas nå delvis på nett, med fire forberedelsesdager der vi studerer materiale tilgjengelig på et nettportal, og en samlingsdag til slutt.

Liker i utgangspunktet konseptet. Selv om den sosiale delen av et kurs er morsom og viktig er det for megi disse årene et enda større pluss å kunne være hjemme med familien og selv velge hvilke dager jeg vil bruke til kurs.


Etter å ha lest gjennom mye nettkursmateriale i 2012 ser jeg minst to ting jeg kunne ønske meg forbedret i senere versjoner:

1. Nettdelen har nå veldig mye tekst. Det faglige innholdet er interessant, men synes det er tungt å lese lange og mange tekster på skjerm. Særlig med tanke på at bedre gjennomarbeidede tekster om de samme temaene finnes i mange gode lærebøker. Ønsker meg metodevariasjon.

2. Det finnes flervalgstester etter hvert kapittel. Temaene som tas opp her er relevante, men utformingen av oppgavene synes jeg ikke er topp. Et hovedproblem er at de gale svarene ofte ikke er entydig gale. Ønsker meg bedre flervalgsoppgaver, og gjerne også noen skriveoppgaver.
 
Flere synspunkter på nettkursene?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar