søndag 19. august 2012

En dårlig ekkoundersøkelse
 


'En dårlig ekkoundersøkelse er en særdeles lite verdifull undersøkelse', står det i standardteksten.

Er det noe som vil forbli sant i framtida? 
Hvorfor er det ok med dårlig otoskopi, dårlig auskultasjon eller dårlig oftalmoskopi, men ikke dårlig ekko? Er årsaken prisen utstyret tradisjonelt har hatt?

----------
Det er opplagt stor forskjell på (1) ekko gjort av en person som har undersøkt 10.000 syke hjerter og (2) ekko gjort av en person som har undersøkt 400 hjerter der noen få er syke.
Men hvordan er de diagnostiske egenskapene til ekko gjort av person (2) sammenliknet med stetoskopi?
-----------

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar