lørdag 3. desember 2011

Vanlige varianter, i mange gener


Det er omtrent ti år siden det menneskelige genomet ble sekvensert.

Status for sammenhengen mellom gener og sykdom er nå omtrent slik:
"Although in rare cases disease may be associated with the deficiency of a single gene, diseases more commonly result from the combined effect of variants in a large number of genes"

Denne setninga handler egentlig om lupus, men gjelder nok nesten alle andre vanlige sykdommer.

Sykdomsregel #1: Alt er litt arvelig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar