søndag 20. november 2011

Ønskeliste
1) Datamaskiner der man kan komme til journalsystemet på tre sekunder,
ikke fem minutter
2) Et system for bilder og video (røntgen, ekko, skopibilder etc) som
går på tvers av helseregioner og responderer like raskt som noe på
YouTube
3) Et meldingssystem for kontakt med andre spesialiteter og fastleger
(med videovedlegg ved behov) der man svarer i løpet av dagen
4) Mest mulig som metadata - for innovasjon av ting vi ikke klarer å
tenke oss nå
5) Et meldingssystem for kontakt med pasienter (med videovedlegg ved
behov) der man svarer i løpet av uka og får ordentlig betalt for det

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar