onsdag 6. april 2011

Danmark har e-journalHar hørt et godt innlegg fra røntgen- og IT-lege Finn Mathiesen fra Vejle.

I Danmark er e-journal satt i gang i hele landet.

1. Allmennlegene får med dette mulighet til å logge inn og lese fortløpende opplysninger fra pasientenes siste sykehusinnleggelser, ikke bare motta epikrise noen dager etter utskrivelse. Dette løser et informasjonsproblem som ofte har frustrert meg: Det er lettere å hjelpe til med smidige overganger mellom sykehus og hjem om man vet hva som er gjort og hvorfor.

2. Pasienten selv har også tilgang til sin egen journal fra spesialisthelsetjenesten, inkludert løpende legenotater og sykepleieregistreringer fra sykehusinnleggelser.
For pasienten er det riktignok lagt inn en smart forsinkelse på et par uker, så ikke pasienten skal være den første som leser en CT-beskrivelse med malignitetsmistanke, teknisk språk og uklare funn.

Et av de neste skrittene blir å få alle danske røntgenbilder - og patologibilder, ekkokardiografiundersøkelser og annet multimediainnhold - tilgjengelig i en felles database. Innen et par år, står det på slidene.

Får vi til det samme? Er dette en god idé? Hva blir ringvirkningene av denne endringen?

3 kommentarer:

 1. Dette er veldig interessant! Dreier det seg bare om at pasienter og fastleger får tilgang til journal, eller er det innenfor det samme systemet også rom for kommunikasjon mellom de ulike aktørene?

  Jeg ser på nettsidene at de bruker et system for tilgang som sannsynligvis kan sammenlignes med MinID her i Norge. Det burde vel være vanskelig å finne gode argumenter for at vi ikke skulle kunne få til det samme her, eller? Mulighetene er der jo helt sikkert, det er vel heller et spørsmål om politisk (og datatilsynsk) vilje.

  Ringvirkningene vil jo kunne bli enorme, og kanskje vanskelige å forutse. Norske leger er jo enda ikke vant til å tenke at pasientene skal kunne lese det som blir skrevet, selv om den rettigheten naturligvis allerede er der. Noe av det viktigste som kan oppnås er kanskje bedre samhandling mellom pasient, primær- og spesialisthelsetjeneste, og dette burde nettopp derfor være en sentral del av den samhandlingsreformen som skal innføres - selv om det overhode ikke er realistisk ennå. Men det er vel egentlig så enkelt at det i dagens samfunn ikke finnes noen vei utenom, det er bare et spørsmål om når og hvordan.

  Hvordan hørte du innlegget fra Finn Mathiesen? Ligger det på nett?

  SvarSlett
 2. Live på Lillehammer.

  Mathiesen lovet en PDF på sidene til klinIKT-konferansen etter at han hadde fjernet en slide med sitt eget personnummer på. Melder her når jeg oppdager at den er lagt ut.

  SvarSlett
 3. Her er Mathiesen sin presentasjon. http://konferanser.hil.no/konferanser/klinikt_2011/presentasjoner

  SvarSlett