søndag 27. mars 2011

4-årsregelen


I Danmark må man velge sin endelige spesialitet innen 4 år. Foreningen af danske lægestuderende har nylig tapt i dansk høyesterett om ordningen.

Har vært litt diskusjon om løsningen i dag på internett. Jeg tror det er en dårlig idé å presse kandidater til hurtig spesialisering. Det gir nok kanskje flere spesialistårsverk, men for å få gode, effektive helsetjenester tror jeg det er svært viktig å ha spesialister med så god breddekompetanse som mulig. Breddekompetanse får man kanskje best ved å ha jobbet litt på typene avdeling man senere skal samarbeide med?

Leger som kan ta enkle avgjørelser utenfor egen faggren og kan skrive relevante henvisninger trengs for god flyt i pasientforløp, for å unngå unødige forsinkelser og for å unngå bruk av mye spesialisttid på unødvendige problemstillinger.

Av samme grunn tror jeg ny turnusordning bør være bred, og fremdeles inneholde både medisin, kirurgi og allmennmedisin. Innspill?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar