mandag 28. februar 2011

Søknadsbasert turnusDa var det slutt på turnustjenesten. http://bit.ly/turnus Er glad for at jeg rakk å oppleve den like før slutten.

Helseminister Strøm-Erichsen: "Vi må innrette den nye ordningen slik at legedekningen i distriktene styrkes og jobbene blir attraktive for de unge legene"

Hvordan bør nybegynnerstillinger organiseres for å få til dette?

4 kommentarer:

 1. Nybegynnerstillingene bør vel være omtrent som dagens turnustjeneste? Forskjellen er at man begrenser inntaket og skaper en ny type leger som går rett fra studier til enten forskning, eller legejobber uten spesialisering. F.eks. rådgivere ved treningssentre, el.l.

  Stor fare for at det blir et A- og B-lag, men slik situasjonen utviklet seg med eksplosiv ventelisteøkning, har man ikke hatt noe annet valg

  SvarSlett
 2. Idéen vi har hatt til nå med å få alle til A-lagsnivå er fin, trist om den må vrakes.

  Kanskje kan nybegynnerstillingene være helt like dagens turnustjeneste, bare at inntaket foregår på en annen måte? Eller er det ting som bør endres?

  SvarSlett
 3. Jeg synes det høres ut som en god ide å gjøre nybegynnerstillingene så like som mulig dagens turnustjeneste, ihvertfall med innslag av både medisin/kirurgi og minst 6 mnd i allmennpraksis, og eventuelt med tillegg av andre fagområder slik vi tildels har noen steder allerede i dagens turnustjeneste.

  Forskjellen vil jo da kun bli at inntaket fungerer på en annen måte, mer lik ordinære ansettelser i resten av arbeidslivet - samt at man blir autorisert tidligere, noe som vel neppe er et stort problem. De som skriker etter nasjonale prøver før autorisasjon osv, bør kanskje heller jobbe for mer standardisert og forbedret avsluttende eksamen ved universitetene.

  Utfordringen med å skille ferske leger som ser like ut på papiret, muligheten for forskjellsbehandling osv. vil jo kunne bli et problem. Men det samme problemet har jo de fleste andre yrkesgrupper når de for første gang skal ut i arbeidslivet - og eventuell diskriminering bør man vel forsøke å motvirke på andre måter.

  Det vil uansett bli en utfordring å få nybegynnerleger til små utkantskommuner i Norge. Og de få utkantskommunene som vil bli kjent for super nybegynnerpraksis (eller flott natur, eller andre komparative fordeler) vil få et luksusproblem når de for første gang i historien vil måtte behandle 100 relativt like søknader til en stilling.. Et annet spørsmål vil jo være om utkantskommunene ønsker dette - kanskje vil det heller føre til økt rekruttering fra svenske/danske vikarbyrå?

  Det er vel heller ikke helt utenkelig at dette vil tvinge fram en ny debatt om gjeninnføring av karakterer i Oslo, Trondheim og Tromsø?

  SvarSlett
 4. Klok oppsummering, Trygve. Ny karakterdebatt kommer nok fort ja.

  Har vel skravla om det andre steder på internett, men i mellomtiden er det vel nesten en reell forretningsidé å starte et privat eksamineringsinstitutt.

  For hvordan skal de 100 relativt like søknadene sorteres?

  SvarSlett