onsdag 21. juli 2010

Trombolyse igjen

Fortsetter med noen papirbiter: Trombolyse ved hjerneslag er behandling som brukes rutinemessig på visse typer slagpasienter. Ganske unge pasinetner med relativt store utfall, som kommer til sykehus ganske kort tid etter starten på symptomene. Trombolyse har nylig vært tema i Tidsskriftet, se leder og artikkel fra et nummer i slutten av 2009. Det må tas CT-bilde for å utelukke hjerneblødning før trombolyse gis, som er en av flere årsaker til at det er en del logistiske utfordringer rundt dette.

Vi er nok mange som i hverdagen snakker om at behandlinger enten har indikasjon eller ikke har indikasjon: Trombolyse har indikasjon inntil 3 timer etter symptomstart. Ofte nevnes 4,5 timer etter symptomstart som en mulig indikasjon.

På figuren under vises resultatene ved trombolysebehandling med Alteplase mellom 3 og 4,5 timer etter symptomdebut. 0 er symptomfrihet, 1,2, 3 og 4 er gradvis økende symptomer. 5 er totalt pleietrengende pasient, 6 er dødsfall.Utklippet er fra en figur i en artikkel der trombolysemateriale er slått sammen, hentet fra denne artikkelen i Lancet som sikkert kommer til å bli masse sitert. Anbefaler interesserte i Norge å gå via Helsebiblioteket til Lancet og se på originalfiguren i sin helhet. Å flette grafen inn i beslutninger om helikoptertransport, usikre anamneser og hvor mange ganger man skal varsle per reelle tilfelle kan gi spennende PBL-oppgaver.

Og dette kan også brukes til å rose NEL. En måned etter publikasjon av denne artikkelen var den utgangspunkt for et tips i NEL, skrevet i tilgjengelig form. Tipset kommer høyt opp når man søker på trombolyse. Månedsferske referanser får man ikke i lærebøker, selv ikke i de engelske bøkene som oppdateres hyppigst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar