søndag 18. juli 2010

Det siste åretEr begeistra over hvordan Paul Chaffey blogger poenger etter at han har lest the Economist. Inspirert av ham lager jeg en liten serie med grafer jeg har revet ut av blader de siste månedene. Denne er fra en artikkel i NEJM og viser hvordan det siste leveåret før dødsfall er ved ulike sykdomsgrupper.

De deler altså eldre pasienter inn i fem grupper etter utviklingen i ADL det siste leveåret. Se originalartikkelen for detaljer, men kort fortalt er det catastrophic, der sykdommen raser i gang de siste to månedene. Accelerated, der funksjonsinnskrenkningen øker raskere og raskere jo nærmere døden kommer. Progressive, der funksjonen blir dårligere måned for måned. Og persistently severe, der pasienten ser ut til å være helt pleietrengende det siste året.

Jeg kan ikke huske å ha sett en slik graf før, og synes denne gir noen poenger om palliative faser. For å forsøke å si noe kort med ord: De fleste som dør har nedsatt daglig funksjon og er syke i det siste leveåret.
De fleste som dør av demens er sterkt pleietrengende det siste året. Hjernen svikter før kroppen. Sykdomsutviklingen øker ofte tempo mot slutten ved kreft. Det er ofte noe eksponentielt over utviklingen av kreft i palliativ fase. Variasjonen er stor ved organsvikt, men få dør av organsvikt uten å ha hatt redusert ADL i flere måneder først. Mange fader ut ved organsvikt.
Og kanskje det tydeligste poenget, som vel også er hovedpoenget i artikkelen: Det er stor variasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar