onsdag 24. februar 2010

Legebloggene kommerJeg har funnet en lystbetont metode for å holde meg grovt oppdatert på ukas artikler: Richard Lehman’s Journal Blog. Lehman er en erfaren britisk allmennpraktiker som hver uke kommenterer et utvalg av de nye artiklene fra NEJM og de andre store tidsskriftene.

Han ser enkeltstudiene i et langt tidsperspektiv og er ofte befriende kritisk. Spalten er hverdagsnær, så kort og konsis at jeg får lest ham grundig på mobiltelefonen mens jeg legger barna på mandager, så humoristisk og velskrevet at den fenger selv når jeg er trøtt. Det er en fin følelse å allerede ha hørt om hovedfunnene i den ferske hjertesviktstudien overlegene namedropper på morgenmøtet, og det er greit å vite hvor det finnes en fersk, tung oppsummering om urinsyregikt.

Lehmans spalte eller blogg publiseres hver mandag på internett, og den har alltid med lenker videre til originalartiklene. I Norge kan vi takket være Helsebiblioteket klikke oss videre og lese i fulltekstversjonene av artiklene vi blir mest nysgjerrige på. Du finner Lehmans blogg på http://bit.ly/richardlehman

Hva er egentlig en blogg? Et internettsted, ofte skrevet av én person, som publiserer selv med ujevne mellomrom. Innlegg presenteres vanligvis i omvendt kronologisk rekkefølge.

Jeg håper mange flere av de inspirerende fagpersonene i medisinen begynner å blogge. På sitt beste er fagblogging som å kunne stikke innom de mest interessante kollokviene på akkurat de tidspunktene som passer en best.

Dette innlegget ble også publisert i Oslo Legeforenings blad Journalen i februar 2010. Ønsker meg veldig gjerne kommentarer og diskusjon rundt dette.

1 kommentar: