tirsdag 17. mars 2009

Hvordan hindre nye hjerteinfarkter?

lancetforside.jpg
Mette Brekke og Bjørn Gjelsvik fra UiO har en kommentarartikkel i siste ukes Lancet, bravo! De kommenterer en interessant artikkel fra EUROASPIRE-gruppen : Vi vet mye om hva som er god sekundærpreventiv behandling etter ischemisk hjertesykdom, men store europeiske datamaterialer viser nå at det ikke har vært noen positiv utvikling i disse variablene fra 1994 til 2007.

Studien de kommenterer sier at like mange av dem som har gjennomgått hjerteinfarkt el røyker i 2007 som i 1994, like mange har høyt blodtrykk, mens flere er fete. Kolesterolnivåene går dog i riktig retning. Siste setning i artikkelen slår et slag for preventive tiltak :

"To salvage the acutely ischaemic myocardium without addressing the underlying cause of the disease is futile; we need to invest in prevention"

De norske allmennmedisinerne nevner et poeng vi har hørt noen ganger i løpet av studiet i Oslo

"Blood pressure and lipid targets that are too ambitious might take focus away from important lifestyle issues"

og avslutter sin kommentar med å foreslå massestrategier

"Political action is needed to reverse the negative trends of obesity and sedentary habits, ranging from fighting against the fast food and sugar industries to safe bicycle paths and healthy school meals"

Hvordan gjennomføres de preventive tiltakene etter hjerteinfarkt rundt omkring i Norge i dag, tro?

Kommentarartikkelen er det nok mulig å nå inn til via helsebiblioteket :
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)60524-9/fulltext
Abstractet til artikkelen de kommenterer er blant annet her :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=Search&term=Lancet[Jour]+AND+373[Volume]+AND+929[page]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar