tirsdag 31. mars 2009

Hjertesvikt

V2V3.jpg

Å samle noen poenger fra oppsummeringsartikler og reviewer en nylig har lest er det mulig å lære litt av.

Eksempel : Jeg leste her forleden et lancetseminar om hjertesvikt. Det som sies om å stille diagnosen har nok vi oslostudentene hørt fra Gullestad for et år siden, men greit å få det repetert. Det er upresise og varierende definisjoner på hjertesvikt, noe som gjør prevalenstallene litt ulne.

Klinisk diagnostikk

Ingen av symptomene på svikt har noe særlig til høy sensivitet eller spesifitet. Funn som jugularvenestuvning, 3. hjertelyd eller sinustachykardi har litt bedre spesifisitet i følge noen artikler.

EKG, ekko og BNP

EKG er også ganske uspesifikt, men kan være ålreit for å utelukke systolisk dysfunksjon. Ekkokardiografi er bedre, men også best på systolisk venstre ventrikkel-svikt. Diastolisk svikt er altså vanskeligere å finne.

BNP har ålreit sensitivitet og spesifisitet - forutsatt at det er blant folk med høy pretestsannsynlighet for svikt. Screening med BNP bør ikke gjennomføres! Hvis man først velger å bruke BNP er lav BNP kanskje det nyttigste funnet, det kan utelukke svikt hos pasienter med høy pretestsannsynlighet. Imidlertid vil pasienter med høy BNP som regel også ha andre tegn på hjertesvikt, så klinikere kritiserer bruken av det som unødvendig.

Ikke-farmakologisk behandling

Behandling med andre ting enn medisiner : Fysisk aktivitet er bra hvis svikten er stabil. Det snakkes om mikronæringstoffer som koenzym Q10, men studiene er av dårlig kvalitet og det trengs gode randomiserte studier på dette området. Psykososial støtte er viktig.
Røykeslutt, alkoholkutt og influensavaksine nevnes i et samleavsnitt over tiltak der evidensen ikke er like solid.

Hvor mye brukes BNP der du er? Bruker folk koenzym Q10 mot hjertesvikt? Andre kommentarer til dette?
(Lancet 2009;373;941-55)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar