torsdag 14. mai 2015

Pegasus

Hade en del inklusjon og studiekontroller til Pegasus-studien i 2011-2013. Til sammen var det 21.162 pasienter som ble randomisert på 1161 sentre i 31 land. Pasientene som ble inkludert hadde litt ekstra risiko sammenliknet med gjennomsnittspasienten med hjerteinfarkt, ofte alder over 65 eller diabetes.

Nå er publikasjonen her: Effekt av Brilique/Ticagrelor 1-3 år etter hjerteinfarktet sammenliknet med placebo. NNT 250 pr. år for å unngå primærendepunktet (hjerteinfarkt, hjerneslag eller hjertedød)
Ikke effekt på totalmortalitet, men mer lovende tall angående totalmortalitet for 60 mg enn for 90 mg Ticagrelor.

Leses her:
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1500857

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar