fredag 27. juni 2014

Fedmekonferanse

Forsinket liste med interessante bruddstykker fra europeisk fedmekonferanse:
- Overvektskirurgi går seiersgang i mange land - bortsett fra i Danmark der de nylig har økt BMI-grensene for operasjon. Fedmefagfolkene i Danmark er misfornøyde med beslutningen.
- Predimed-studien har data som tyder på at middelhavskosthold også kan ha effekt på brystkreft. Men var dette et prespesifisert endepunkt? Type 1-feil?
- Mye snakk om gangen fra uheldig kosthold til systemisk inflammasjon til følgesykdom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar