torsdag 3. mai 2012

20202050: Hvordan flytte informasjon?Mye av tankegangen vi opplæres til i dag bygger nok på et par gamle flaskehalser
- Sensorer for å måle fysiologiske variabler er dyre
- Kompleks informasjon må overleveres ansikt til ansikt

Hvis vi skulle designe oppfølgingssystemer for blodtrykk, diabetes, atrieflimmer i dag fra scratch, hvordan hadde de da sett ut?
EKG-sensorer, blodtrykksapparater, blodsukkermålere, vekter, fotografiapparater blir stadig billigere. Informasjon fra disse kan lett overføres trådløst fra pasientens smarttelefon til legens desktop. Kommentarer til de siste registreringene kan sendes frem og tilbake som noe àla e-post, asynkront på tidspunktene der det passer legen og pasientene.
Ønsker meg: En kurve som overføres fortløpende, i stedet for en samtale og en punktregistrering hver tredje måned.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar