fredag 27. april 2012

Helse-IT, 2012

Se Linn Brandt om helse-IT: En god statusrapport. Hvorfor har vi ikke asynkron kommunikasjon med pasienter? Hvorfor kan ikke bilder sendes fra Rikshospitalet til Ullevål i en akuttsituasjon? Hvorfor finnes det ikke en mastermedikamentliste? Hvorfor må alt skrives ut på papir, sendes som brev og så scannes inn på neste sykehus?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar