onsdag 15. juni 2011

Hvorfor skal vi reise til auditoriene?Fra en av universitetsbyene våre kommer en rapport om et fenomen mange har ventet på: Studenter velger i utstrakt bruk å bruke forelesninger tilgjengelig på internett til repetisjon. Anbefaler å sjekke ut
Doctor Najeeb sin tavleundervisning på YouTube.

Vil vi om noen år havne i en situasjon der mange studenter dropper de minst engasjerende forelesningene på timeplanen, og i stedet velger å se undervisning om samme tema fra dyktigere pedagoger på internett?

For studentene er noen fordeler åpenbare.
Dette kan skape mye mer fleksibilitet i en travel timeplan. Dessuten kan det nok ofte gi mer læring per tidsenhet. Jeg ser jeg lærer klart mer av et kvarter Doctor Najeeb enn av et kvarter med en gjennomsnittlig PowerPoint-foreleser IRL.
Najeeb kan settes på pause for å diskutere med sidemann når det trengs. Jeg kan se passasjene jeg har mest bruk for å se flere ganger. Og den pedagogiske teknikken er ypperlig. At det foregår på engelsk er ikke noe stort problem.

Hvilke nisjer blir igjen til fakultetene i en situasjon der stadig flere superstjerneundervisere er tilgjengelige på YouTube?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar