onsdag 25. mai 2011

Samhandling I
Kommunikasjon mellom allmennlege og sykehus foregår ofte på en av to måter:

1: Brev. Som asynkron kommunikasjon med tekst alene, der det gjerne går noen dager fra skriving til sending på grunn av diktering eller manglende løsninger for elektronisk overføring.


2: Telefon.
Som synkron kommunikasjon med lyd, der den som skal svare avbrytes i det hun holder på med.

Bruker vi disse metodene fordi det alltid har vært sånn, eller fordi det er de to best egnede sjangrene for samarbeid mellom primærsektor og spesialisthelsetjeneste?

3 kommentarer:

 1. Jeg kunne godt tenkt meg å chattet med både fastlegene til pasientene jeg ser på sykehus og med andre spesialister! Kan vi få til det? :-)

  Gitt at en pasients journal var den samme (i samme system eller kompatible systemer) for alle behandlere som var involvert, kunne man vel kanskje tenkt seg en form for intern meldingskommunikasjon mellom behandlere (og pasient)?

  Er alle slike kommunikasjonsformer drømmetenkning, eller har du noen ideer du tror lar seg realisere?

  SvarSlett
 2. samme her.

  Realistisk idé: En egen sikret e-postliknende boks der pasient, fastlege og sykehuslege har tilgang, der pasient har tilgang til å se en logg over alle som har vært inne og lest.

  Epikriser og journalnotater sendes hit, journalnotater kanskje med en ukes forsinkelse.

  Dessuten fungerer denne som e-postboks for kommunikasjon mellom sykehuslege, allmennlege og pasient.

  Og oppdatert medikamentliste finnes alltid her.

  SvarSlett
 3. se også det nye nummeret av Forum for yngre leger om dette.
  Systemet som beskrives fra Amsterdam høres ut til å nærme seg det vi ønsker oss?

  SvarSlett