onsdag 6. oktober 2010

Nye RA-kriterier
Hørte det først av en kamerat som skal bli reumatolog: Det er laget nye diagnostiske kriterier for reumatoid artritt. 1987-kriteriene, den gamle lista der fire av syv kriterier må være tilstede går ut.

De nye kriteriene skal være bedre til å fange opp inflammatorisk artritt tidlig i forløpet. Pasientene som blir behandlet riktig tidlig i sykdomsforløpet nå vil ofte unngå den sykdomsutviklingen som fikk RA-pasientene til å utvikle 1987-kriteriene: Erosjonene dukker aldri opp takket være moderne behandlingstegimer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar