torsdag 27. mai 2010

Pasienter oppsøker Google og Wikipedia
Googler du jevnlig sykdommene du arbeider med?
Mange pasienter googler sykdommene de har. Et søk på hjerteinfarkt, kreft og mange andre sykdommer gir Wikipedia på toppen av svarlista, som første ikke-kommersielle treff. Artikkelen om kreft ser for eksempel ut til å ha hatt rundt 40.000 oppslag i 2009. Kanskje er Wikipedia i ferd med å bli den viktigste enkeltkilden til pasientinformasjon i Norge?

Hva er en wiki? En wiki er et internettsted der innhold enkelt kan legges til, redigeres og slettes av brukerne. At så mange ulike personer redigerer Wikipedia gjør at leksikonet ofte gir grundig, fersk informasjon om både aktuelle og smale temaer. Under nettleksikon-debattene i vinter har
mange vist fram temaer der Wikipedia har langt nyttigere artikler enn Store Norske Leksikon. Samtidig gjør wikimodellen nettleksikonet sårbart for unøyaktigheter. Jeg fraråder mine studenter å bruke Wikipedia som kilde i skriftlige
oppgaver. Samtidig anbefaler jeg Wikipedia som et sted å starte å lese om et nytt tema.
Mange av helseartiklene i norsk wikipedia nå er av grei kvalitet. Mange steder er det samtidig lett å finne noe som bør forbedres, og det er ganske enkelt å redigere, se
http://bit.ly/wikipediaintro.

Det føles som meningsfullt dugnadsarbeid å resymere faginformasjon fra lukkede portaler og lærebøker, og plassere informasjonen i en åpen tekstsamling som er tilgjengelig overalt og blir mye brukt. Vi kan samtidig formidle lenker videre til gode, norske fagartikler som er åpent tilgjengelige,
for eksempel fra Tidsskriftet eller Folkehelseinstituttet. Mange pasienter vil nok ramle inn fra Google til helsesidene på Wikipedia hver eneste dag også i 2010. Selv har
jeg i alle fall et forsett om å jobbe litt dugnad på Wikipedia neste høst.

Innlegget ble først publisert i Journalen i mai 2010. Ønsker meg som alltid gjerne kommentarer og diskusjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar