fredag 25. desember 2009

Det grønne kortetDet er en kjent sak at det ofte er avvik mellom medikamentlistene hos allmennlege, på sykehjem og på sykehus. I noen situasjoner får dette ganske sikkert alvorlige konsekvenser : Justeringer på medisinlista gjøres ut fra en medisinliste pasienten ikke egentlig bruker, og pasienten får dobbelt opp av behandling med potensielt alvorlige bivirkninger. Å være lege i akuttmottaket på et sykehus og skulle forstå hva som er riktig av tre helt ulike medisinlister fra ulike kilder er en vanskelig og ofte frustrerende situasjon.

Dette er et problem det burde være mulig å fikse. Ved Marevanbehandling fungerer det ofte bra med et marevankort, som pasienten har i lommeboka og som brukes ved all justering av behandlingen. Hva med noe lignende for resten av medikamentene? Det grønne kortet, som alle har i lommeboka, og som til enhver tid er den offisielle medikamentlista? Dette kan sikkert gjøres digitalt om noen år, men papir og penn er nok mer driftssikkert.

Vi kunne starta å bruke en liten grønn lapp med oppdatert medisinliste, som brettes sammen og alltid er i alle norske lommebøker. Alle leger som endrer på faste medisiner ved epikriser og kontroller skal også oppdatere det grønne kortet. Ved store endringer skal det gamle kortet makuleres, et nytt skrives ut på grønt papir. En bestemt farge gjør kortet lettere å finne.
 
Jørund Straand hadde en kronikk i Tidsskriftet om et nært beslektet tema for et par år siden. Har det skjedd noe mer siden da tro? Kanskje er et prosjekt som dette allerede pilotert i noen kommuner?
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar